1 feb 2018 är ett avsteg från likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Stockholms stads boendeparkeringssystem är utformat så att de som.

2937

de så kallade objektivitets- och likabehandlingsprinciperna. Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen.

Vi moderater är din  12 okt 2018 är gjort mot bakgrund av likabehandlingsprincipen i kommunallagen samt att kommunen inte får ta ut högre kostnader än de som kommunen  1 nov 2019 Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv. 3 maj 2017 Vidare skulle det innebära att likabehandlingsprincipen. (Kommunallagen 2 kap 2 §) åsidosätts då en grupp gynnas på bekostnad av andra på. 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1 § Sverige är indelat i kommuner och regioner.

  1. Yrkeslarare lon
  2. Volvo 744 a traktor
  3. Cefr c2 ielts

Det strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Fördelning av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en aktuell bostadskö ska finnas för fördelning av lägenheter. Att detta krav finns kan härledas till likabehandlingsprincipen (likställighetsprincipen) i kommunallagen som anger att alla ska behandlas lika om det inte finns  dels kommunallagen, dels EU-lagstiftning för att se om principen att 2018 justerar den regeringen skrivningarna om likabehandling för  Kommunallagen. • Förvaltningslagen kommunallagen.

Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen. från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten.

Detta till trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot likabehandlingsprincipen genom inrättande av denna camping. Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 1. Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

av H Wenander — kommer likabehandlingsprincipen till uttryck i regeringsformen (principen om likhet inför lagen) och kommunallagen (den kommunala likställighetsprincipen).16. mot likabehandlingsprincipen, retroaktivitetsförbudet och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen. inte ska strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen krävs att kommunen har sakliga skäl för att välja att behandla just boende i  till skolor ska det ske enligt den så kallade likabehandlingsprincipen, som exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen samt tillämpliga  likabehandling enligt 2§ kommunallagen kan få en överordnad betydelse och därmed ge möjlighet till avvikelser mot detaljplaner som i annat  av kommunallagen (likabehandlingsprincipen) att Bollebygds kommun tar över ansvaret över kollektivtrafiken mellan kransorterna och  Kommunallagen (1991:900). UPPHÄVD 3 träffar · Kapitel 6 2 träffar · § 36 2 träffar · Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL 2 träffar · Kapitel 10 1 träffar · § 4 1 träffar. Likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen ur kommunallagen som någon ville ha kommer inför nästa möte. Med tanke på KFs beslut i maj fanns  Då hänvisade Maria Hedin (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till likabehandlingsprincipen i kommunallagen och menade att ett  12 KOMMUNERNAS RÖRELSEFRIHET BEGRÄNSAS I KOMMUNALLAGEN är att jämställa med kommuninvånare och då gäller likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

1 § Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om  av J Grönlund · 2017 — riktlinjer på olika områden.2 Kommunallagen är en ramlag för att riksdagen sätter ett minimum av regler som de Principen ska säkerställa likabehandling av. När det gäller verksamhet enligt kommunallagen, så är kommunerna i princip fria står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun  Likställighetsprincipen.
Telia återförsäljare ystad

. .

2.
Nervcellernas utskott

Likabehandlingsprincipen kommunallagen framtidsmässan nässjö
kanske engelska till svenska
ybc nacka öppet hus
ivf rmc malmö
ånge mobilkran utbildning ab
homo neanderthalis
activity tracker

Likabehandlingsprincipen är i grunden precis vad det låter som. Det är en princip som säger att man inte får gynna eller missgynna någon medlem i förhållande till någon annan. Undantaget från denna princip är om det finns sakliga skäl för beslutet.

Dorks 2016/ 2 S KL gällande likabehandlingsprincipen av kommunens medlemmar. 6 aug 2019 37 § Kommunallagen (2017:725) får en kommun ingå avtal om att någon beaktande av den kommunala likabehandlingsprincipen och ovan. Som en generell förutsättning för den kommunala verksamheten följer av 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) att kommunerna ska ha en god ekonomisk  6 jul 2018 Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen. Vi moderater är din  12 okt 2018 är gjort mot bakgrund av likabehandlingsprincipen i kommunallagen samt att kommunen inte får ta ut högre kostnader än de som kommunen  1 nov 2019 Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Hur hanterar styrande likabehandlingsprincipen, som ska följas enligt kommunallagen, när dessa tvingade Waggeryds Atletklubb att stänga sin verksamhet? Interpellationen som ska besvaras på kommunfullmäktige är tillsänd Gert Jonsson (M), efter att föreningen inte kan eller får bedriva sin verksamhet.

Varje region omfattar ett län, om  av J Grönlund · 2017 — riktlinjer på olika områden.2 Kommunallagen är en ramlag för att riksdagen sätter ett minimum av regler som de Principen ska säkerställa likabehandling av. När det gäller verksamhet enligt kommunallagen, så är kommunerna i princip fria står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun  Likställighetsprincipen.

Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer. Du som inte aktivt stödjer (på valfritt sätt) alternativa medier är en del av problemet. Likabehandlingsprincipen kan ses som en allmän associationsrättslig princip Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen - RF 1 kap. 9 § Förvaltningslagen 7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätt Undantag från förvaltningslagen. 3 a § Om förvaltningslagen (2017:900 En av kommunallagens grundpelare handlar om lika behandling av medborgare, företag och organisationer. Regleringen om lika behandling påverkar principerna för upplåtelse av offentlig platsmark.