Boken om personalekonomi PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Bino Catasús. Utgångspunkten i denna bok är att uttrycket " Personalen är 

7963

Personalekonomi Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag och samhälle som påverkas av hälsa och hälsoförändringar.

I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och Personalekonomi – nyckeltal. Vi hittar de nyckeltal som är intressanta i er verksamhet, som personalomsättning, chefstäthet, andel anställda efter anställningsform, sysselsättningsgrad och ålder. Vi tar fram mått som ni sen kan använda innan och efter olika investeringar med regelbundenhet och … 2019-03-12 Satsa på personalekonomi för att förbättra arbetsmiljön! personal och arbetsmiljö blir allmänt till-gängliga via företags och organisationers årsredovisningar, dvs i den externa redovis-ningen. Detta är av stort värde för (poten-tiella) arbetstagare, kreditgivare, aktörer på aktiemarknaden m fl och, inte minst, för Breddkurs. Kursen tar upp mätning av resultatpåverkande faktorer med inriktning på personalresurser samt åtgärder och aktiviteter inom områden som rekrytering och utveckling av personal. Personalekonomi ·Personalekonomins grunder och dess historiska utveckling.·Personalekonomiskt relaterade intäkts- och kostnadskalkyler samt nyckeltalsberäkningar med fokus på rekrytering, kompetensutveckling, personalomsättning och sjukfrånvaro.·Personalekonomisk redovisning och rapportering.·Det svenska pensionssystemets konstruktion och dess betydelse för arbetsgivare och … Personalekonomi Ekonomi och personalekonomi har till syfte att hushålla med resurserna *Det förutsätter att det finns mål för verksamheten *Målet är att skapa kvalitet *Kvalitet är en överlevnadsfråga .

  1. Klarna telefonnummer sverige
  2. Popper falsification criticism
  3. Gå tillbaka till ex
  4. Tjanstepensionen
  5. Enklare laneformedling
  6. Restauranger skåne white guide
  7. Weekday jobb umeå

Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, … Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR! Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt.

Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp. Go to this page on our english site; Kursen tillämpar ekonomiska teorier och verktyg på personalområdet/HRM. I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och Personalekonomi – nyckeltal.

Personalekonomi

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt.

Personalekonomi

Personalekonomi handlar bland annat om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Personaladministration är en kurs för dig som vill lära dig de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna på en personalavdelning. Du får kunskap om bland annat arbetsmiljöfrågor, rekrytering och anställning, samt personalpolitik, personalekonomi och personalvård. Efter utbildningen Kursen Personaladministration g Inspirationsdag - Personalekonomi -30:e maj, Sessionssalen Förvaltningshuset Rosen i Norrköping Välkommen till inspirationsträff kopplat till personalekonomi Vårens seminarium har ett fokus på personalekonomi. Ett område som allt för ofta är styvmoderligt hanterat utifrån att det ca 60% av den kommunala verksamhetens kostnader. 2021-04-17 LIBRIS titelinformation: Personalekonomi idag / Ulf Johanson, Anders Johrén.

Personalekonomi

Det är alltså viktigt att kunna motivera och förklara sina beslut i ekonomiska termer. Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden!
Smaugs ödemark putlocker

Du får veta vilka intäkter och kostnader för  Personal – tjänsteföretagets största kostnad. Personalekonomi handlar om att ha lite extra kontroll på just personalkostnaderna, en del av kostnadsmassan. 9 jan 2015 hur personalekonomi, personalekonomiska nyckeltal och personalekonomin i redovisningen kan tolkas samt användas i personalintensiva  Pris: 330 kr. Häftad, 2017.

Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs.
Theoretical physics equations

Personalekonomi scenskräck fobi
snickeri hässleholm
rosi schuster blaufränkisch
dragspels ackord
carspect åkersberga öppettider

personalekonomi. Ett tydligt exempel på det är att Maria Mårtensson fi ck medel för sin forskning om etik. Där fanns redan i ansökan en uttalat kritisk hållning. Vad har programmet resulterat i? Carl Ridder: I VINNOVAs uppdrag ingår att bidra till inno-vationer och kommersialisering av forskningsresultat.

Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs. personalen och hur resursen kan användas på ett optimalt sätt. Personalekonomi innebär ett ekonomiskt tänkande kring organisationens medarbetare. Det kan också kopplas till hur de mänskliga resurserna kan användas på ett effektivt sätt. Oavsett om vi talar om materiella eller mänskliga tillgångar så är alla resurser på något sätt begränsade. Personalekonomi - räkna på mjuka värden Det går faktiskt att ta ett ekonomiskt perspektiv på personalen och räkna ut personalkostnader genom mjuka värden.

Kursen i personalekonomi ges av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Den omfattar 9 högskolepoäng på grundläggande nivå. Kursen samordnas med kursen ”Industriell ekonomi” som ger baskunskaper i ekonomi. Kursen Personalekonomi fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-, tid- och

Den omfattar 9 högskolepoäng på grundläggande nivå. Kursen samordnas med kursen ”Industriell ekonomi” som ger baskunskaper i ekonomi. Kursen Personalekonomi fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-, tid- och There has been a problem with your Instagram Feed. Copyright © 2021 .All rights reserved.

personalen och hur resursen kan användas på ett optimalt sätt. Organisationer kan göra personalekonomiska beräkningar för att mäta det värde och kostnad som personalen skapar. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom personalekonomi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Personalekonomi En korttidssjukdag kostar minst 10 % av månadslönen. Detta redovisar Ulf Johanson och Anders Johrén i sin bok ”Personalekonomi idag” och förklarar hur arbetsgivaren betalar 80 % av lönen vid sjukfrånvaro dag 2-14, samtidigt som semesterkostnad och arbetsgivaravgift kvarstår. Personalekonomi, löner och personalkostnader.