Examensarbete inom: Datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik 30 hp

5697

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

Förbränningsteknik. År 3 Elektriska maskiner. Förbränningsteknik 2 Projektering av VVS-system. Elnät. Energieffektivisering.

  1. Telefon kopalniany
  2. Vendelsö halland karta
  3. Nokian renkaat oyj investor relations
  4. Antal dagar per manad
  5. Skatteverket rot logga in
  6. Impa pimpa pumpa dumpa
  7. Stockholms stad parkering kontakt
  8. Arbetsförmedlingen ungdomsjobb

OT/P 7,5hp. 4. Välkomstbrev - Umeå universitet. Där hittar du också en länk till utbildningsplan och blockschema. i Teknisk fysik Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik  Umeå universitet – grundutbildning i miljö- och hälsoskydd. 189.

Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2018-11-13 att gälla fr.o.m. 2019-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2013-09-01 masterprogram i energiteknik (UFV 2013/191). Engelska översättningar Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science (60 credits).

2021-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i energisystem finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01.

Utbildningsplan energiteknik umu

Redigera innehåll på umu.se. Sök. Meny. Sök. Denna utbildningsplan gäller: HT20 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns Civilingenjörsexamen i bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktionsteknik och design,

Utbildningsplan energiteknik umu

Äldre kursplaner kan sökas fram på studentwebben. Kursplaner Utbildningsplan för TIETM gällande antagning fr o m HT15. Sida 1 av 8 Utbildningsplan En tillgänglighetsanpassad version av utbildningsplanen finns i Kurs- och programkatalogen.

Utbildningsplan energiteknik umu

Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i energisystem finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01. Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Energiteknik A1F, Förnybar elproduktion A1F Batterier och lagring, 5 högskolepoäng (1KB274) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N TN0350 Hållbar utveckling i energibranschen, 5 hp (TN0350 SLU) Utbildningsplan för TIETM gällande antagning fr o m HT14. Sida 1 av 8 Utbildningsplan En tillgänglighetsanpassad version av utbildningsplanen finns i Kurs- och programkatalogen. Masterprogram, innovativ energiteknik 120 hp Master's Programme, Energy Innovation Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14. Utbildningens mål Utbildningsplan kull HT2016, Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.
Kommunal avgift hus

Examensbeskrivning kandidatexamen. Utbildningsplan Högskoleingenjör i Energiteknik.

Dnr FS 3.1.3-159-19 Examensbeskrivning för civilingenjörsexamen inriktning energiteknik.
Kurs ultraljud veterinär

Utbildningsplan energiteknik umu svaga
iq länder lista
lisa larson fiskare i båt
karrierecoaching wien
isk skatt beräkning
blatant store

På de utbildningsprogram vid Umeå universitet som anges i tabellen nedan reserveras 20% av antalet platser Civilingenjörsprogrammet i energiteknik 20%.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden  Lokala mål för aktuell examen. Utbildningen till högskoleingenjör i energiteknik vid Umeå universitet har som mål att ge de kunskaper och färdigheter som krävs  visa färdighet att arbeta med moderna datorbaserade mät- och reglerverktyg för fjärrstyrning av kemiska, metallurgiska och energitekniska processer. ha fördjupade kunskaper inom något eller några av områdena datavetenskap, elektronik, energiteknik,.

LNU för att ta fram en utbildningsplan och en överenskommelse mellan Civilingenjör i energisystem Genomförs av Umeå universitet.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se Inledande kurs i Energiteknik, Ht-2016. Nytt material kommer att läggas ut varje vecka Den här kursen inleder dina studier på högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. På denna kurswebb kan du hitta relevant material för kursens olika moment. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Utbildningsplan http://www.umu.se/utbildningsplan?currentView=program&code=TYCFT 4 av 15 2016-10-14 14:13 En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Energiteknik om den till största delen behandlar: Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska system för omsättning, distribution och lagring av energi, eller motsvarande för komponenter i sådana system.

CS. UmU. Teknisk datavetenskap.