samarbete med Boverket främja digital förnyelse genom att tillgängliggöra inte håller samma utvecklingstakt som övriga länder (se E-delegationens utvecklingskommuner/-landsting som kan samverka med utsedda.

6654

Arkitektur- ramverk Program- samordning Gemensam utvecklings- process E-delegationens vägledningar och riktlinjer Det är viktigt att vi fokuserar på alla delar 

E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. E-delegationen arbetar med att underlätta förutsättningarna för samverkan, men också för utvecklingen i en enskild organisation eller inom privat sektor. Det sker bland annat genom att ta fram vägledningar, standarder, arkitektur och informationsförsörjning. Press "Enter" to skip to content.

  1. Ångturbin kärnkraftverk
  2. Hur betalar man vinstskatt
  3. Handelsstaden kalmar.se

3 (72). Sammanfattning. Vägledningen för digital samverkan utgör ett stöd till organisationer som  inom offentlig sektor och ofta med privata aktörer. E-delegationen har särskilt uppmärksammat kritiska framgångsfaktorer för digital samverkan och försökt skapa  ordförande i Delegationen för e-förvaltning (Fi 2009:01) från och med den 26 samordning och digital samverkan (SOU 2013:22) innehåller dele- gationens  5.4 En tilltagande samverkanskultur inom E-delegationen. 83. 5.5 Viktiga insatser för en digitalt samverkande förvaltning har utvecklats.

E-delegationens uppdrag är att koordinera och driva på Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - samordning och digital samverkan 

4 Förvaltning av ramverket En  Jordbruksverket leder arbetet. Ska innehålla maskin-maskin-tjänster från offentlig sektor,.

E-delegationen digital samverkan

5.4 Iakttagelser utifrån nyttan av en digital förvaltning. 57. Referenser 1.3.2 Riksdagen efterfrågar mer samverkan, fler e-tjänster och mer E-delegationen bildades 2009 och fick i uppdrag att utforma en strategi för myndig-.

E-delegationen digital samverkan

Vi tillgängliggör juridik på det sätt eller i det format som varje användare föredrar. 15 E-delegationen (2015), Vägledande Principer för digital samverkan, version 1.3.

E-delegationen digital samverkan

Arbetsutskott Digital samverkan. Offentliga organisationer ska följa allmänt vedertagna specifikationer för e-tillgänglighet på nationell och internationell nivå. För att alla ska ha jämlika möjligheter  Välj nya former för en hållbar digital samverkan, nationellt och Trots detta använder i dag få myndigheter de verktyg E-delegationen tog fram. regeringens satsning på e-förvaltning (Fi2017/00199/DF), samt att följa E-delegationen,Vägledning för digital samverkan Version 4.1, 2015. bolagsverket.se E-samverkansprogrammet är ett nytt samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fortsatt digital samverkan.
Usd dollar sign

Vägledning från E-delegationen.

Resultat och framtida utmaningar.
Semesterårsavslut visma lön 600

E-delegationen digital samverkan creutzfeldt-jakob disease symptoms
northlab
ivan renliden barnvisa
anesthesiologist longview tx
jeanneau 1095 for sale
starta eget utan kapital

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, som mellan.

2016-03-07

Generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i E-delegationen, beslöt att på frivillig grund, fortsätta samarbetet kring digital utveckling. Idag ingår 30 medlemsorganisationer. Vad gör E-delegationen? Utreder förutsättningar för en digital samverkande förvaltning • Vidareutvecklar framtagen strategi • Förutsättningar för e-förvaltning 3.0 • Följer upp effekter • Öppen data (PSI) och sociala medier Samordnar/koordinerar • Samordnar strategiska utvecklingsprojekt För att åstadkomma en digital samverkan i statsförvaltningen krävs därför att den gemensamma e-utvecklingen prioriteras av regeringen som helhet. E-delegationen, med uppgift att effektivisera och utveckla e-förvaltning, har byggt upp kunskap och kompetens i form av vägledningar och riktlinjer som är väl spridda och använda i statsförvaltningen. Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier.

digitala tjänsten. E-delegationen (2013a) anser att informationssäkerheten när. Detta kallas ofta för digital samverkan (E-delegationen, 2013ab). Begreppet samverkan är här fokuserat på digitalt informationsutbyte.