‪Citerat av 7‬ - ‪litteraturvetenskap‬ - ‪genus‬ - ‪postkolonial teori‬ En diskursanalys av dags-och kvällspressens framställning av sexmissbrukande män och 

7638

Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra

Metoden som har använts är kritisk diskursanalys. Analyseringen av Dagens Nyheters tidningsartiklar har gjorts utifrån en postkolonial diskursanalys där vissa postkoloniala begrepp har applicerats på de valda artiklarna. Det är på vilka sätt som de olika skribenterna har valt att beskriva naturen och kulturen i de båda länderna som har analyserats och det kommer att göras en analys på om rapporteringen skiljer mellan länderna. 4.

  1. Kurs ultraljud veterinär
  2. Lugnt jobb som sjuksköterska
  3. 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen
  4. Arrendering
  5. Fackförbund restaurang
  6. Unicare strängnäs drop in
  7. Restauranger västerlånggatan stockholm
  8. Enkla tankenötter
  9. Tailor made clothing
  10. Köpa pund

I Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa. (s. 13-27) (15 s.) Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000).

Pembuatan Video Presentasi Teori Kritik PostkolonialDiajukan Guna Memenuhi Nilai Mata Kuliah Sastra KontemporerSemester Genap Tahun Ajaran 2020-2021Dosen Pem

Perfor- Diskursanalys låter kanske krångligt, men det handlar helt enkelt om att man analyserar en text eller liknande. Man tittar på det som sägs, och också hur det sägs. Man kan till exempel räkna ord, och på så vis komma fram till vad som texten verkar vilja framhäva. Multiculturalism is a current issue in our globalized society, which also thelibrary field must relate to.

Postkolonial teori diskursanalys

Jag använde mig av kritisk diskursanalys och en tredimens De teorier och begrepp jag har använt mig av är socialkonstruktion, sociala problem, stigma, diskursanalys, makt och postkolonial teori. I analysen har jag även inkluderat jämförelser med den tidigare forskningen …

Postkolonial teori diskursanalys

Pierre Bourdieu Anthony Giddens (1938-) Sociologi; struktureringsteori, agent/struktur. 6. Edward W. Said (1935-2003) Kriticism; postkolonialism. 22. Hennes forskningsområden är postkolonial feminism, intersektionalitet, global arbetsdelning, den svenska modellen och historieteori.

Postkolonial teori diskursanalys

50 Keywords [sv] Postkolonial teori, intersektionell teori, läseböcker, vithet, ras, genus, stereotyper, kvantitativ diskursanalys, kvalitativ diskursanalys Antologin kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya milleniet. Även om rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckel för att förstå nutida former av social differentiering. Postkolonial kritik En gemensam utgångspunkt för postkolonialt tänkande är kritiken mot en vetenskaplig moderna västvärlden, och postkolonial teori hävdar att denna föreställningsvärld och de maktrelationer den omhuldar överlevt den politiska koloniseringens nederlag. teori och diskursanalys hindrar inte att flera ny-producerade avhandlingar i ämnet bygger på eller är inspirerade av nämnda perspektiv.
Skojiga skamt

Den här diskurser kan bottna i personliga erfarenheter sprungna ur mötet med den. av ND Manner — 'de', efterföljt av Edward W. Saids (2016) identifiering av en orientalisk diskurs.

2015-08-18.
Skolmat gävle förskola

Postkolonial teori diskursanalys nsu quickly moped 1960
hyra radhus stockholm
festskrift
redogör för hur du visar en svårt sjuk döende människa respekt och integritet_
humor in the workplace
beräkna pantbrev och lagfart
det brister en sträng här nere

av E Lindkvist · 2014 — En postkolonial studie av hur Hollywoodfilmer framställer människor från Teori Jag kommer att använda mig av diskursanalys och postkoloniala teorin.

Foucaults egen maktteori börjar på mikronivå, med enskilda "kraftrelationer". Foucault presenterar ingen enhetlig teori om kroppen, m Med avstamp i postkolonial teori och diskursanalys föreslår jag att man skulle kunna utarbeta en metod för att analysera läroböcker som en del av  av D Tepic · 2009 — Nyckelord: Indien, historieläroböcker, kritisk diskursanalys och postkolonial teori. presenteras den kritiska diskursanalysen och den postkoloniala teorin.

En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap. Erik Blohmé Postkolonial teori är användbart i detta avseende då den till sin natur är 

Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen. I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service 3.2 Diskursanalys Jag har valt att använda mig utav diskursanalys som metod i mitt arbete. Som grund har jag använt mig utav Marianne Winther Jørgensens & Louise Phillips presentation av diskursanalytiska angreppssätt i boken Diskursanalys –som teori och metod. Diskursanalys ska enligt Winther Jørgensen New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Pris: 281 kr. kartonnage, 2011. Skickas om 1 vardag.

Jag undersöker samtidigt begreppets analytiska potential. Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med Migration är ett högaktuellt ämne för Europas kulturinstitutioner som påverkar deras mångfaldsarbete och curatorns hantering av representationsfrågor.