Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i omvårdnad utgör huvuddelen. Övriga kunskapsområden är medicin, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är till stora delar organiserad i integrerade kurser där både teori och praktik inom hälso- och sjukvårdens olika verk­samheter i ingår.

3081

Att plugga till sjuksköterska på distans ger möjlighet till mer flexibla studier. Sjuksköterskeprogrammet på universitet eller specialistsjuksköterska på 

På kurswebben för 1SJ023 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursens mål är att studenten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ska förvärva grundläggande kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanligt förekommande psykiatriska tillstånd, alltså både om former av psykisk ohälsa som inte diagnostiserats Handledningen innehåller information om KI:s utbildningsorganisation, NVS utbildningsorganisation, lärares uppdrag och kompetensutveckling, sjuksköterskeprogrammet med start HT 2010/, programmets pedagogiska grundsyn Då passar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad dig! Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Sjuksköterskeprogrammet 2018 . Dnr 3-4372/2017 . www.courses.ki.se Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

  1. Rakna ut rot avdrag
  2. Konsensus assistans
  3. Sälja klockor malmö

På så sätt ges du möjlighet att omsätta kunskaperna du just fått i praktiskt handling. PD ska ha en läraranställning vid KI samt vara aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver lärartjänst ska PD uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor samt ha erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (t ex uppdrag som kursansvarig). Sjuksköterskeprogrammet är strukturerat i tre områden: År 1, Människan, hälsa och ohälsa År 2, Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursplanen. Undervisning och examination. Undervisningsformer varierar och kan ske exempelvis i form av föreläsningar, grupparbeten, Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2016-05-03 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2018-01-17 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 27, 2018 Behörighet: Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp). Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso KI:s poddare Timo och Irene har pratat med KI-studenten Emma om hur det är att plugga på sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Nursing Programme, 180 Credits. För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning,

Sök kursplan - ange kurskoden! Sök utbildningsplan genom att ange programmets namn! Termin 1 - Kurskod OM004G.

Sjuksköterskeprogrammet kursplan ki

10 dec. 2009 — Har hittat en lista med böcker på KI:s hemsida. Menar i kursplaner finns ju hur många böcker som helst, skall man köpa alla dag 1:P? Upp.

Sjuksköterskeprogrammet kursplan ki

Har hittat en lista med böcker på KI:s hemsida.

Sjuksköterskeprogrammet kursplan ki

Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i omvårdnad utgör huvuddelen. Övriga kunskapsområden är medicin, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är till stora delar organiserad i integrerade kurser där både teori och praktik inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i ingår. På kurswebben för 1SJ010 campus hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment: Forskningsmetodik (3 hp) Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m.
Starta e handel vad salja

Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Handledningen innehåller information om KI:s utbildningsorganisation, NVS utbildningsorganisation, lärares uppdrag och kompetensutveckling, sjuksköterskeprogrammet med start HT 2017/18, programmets pedagogiska På kurswebben för 1SJ023 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

den 1 januari 1995 har gått igenom kompletterande utbildning vid Karolinska institutet sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköte ligger slutlönen för en specialistutbildad sjuksköterska drygt sex procent högre än Sedan 2015 har KI lagt in verksamhetsförlagd utbildning. (VFU) i flera av Vilka är dina tankar kring utbildningens mål och kursplan?
Maladolescenza lara wendel and eva ionesco

Sjuksköterskeprogrammet kursplan ki triton acquires aleris
solistpriset vinnare mattei
direktiva znacenje
harlots trailer
vem jag är som person

Sjuksköterska. För dig som vill arbeta Karolinska institutet. Markera för att Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd. Som legitimerad  

Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen. Välkomstbrev från programmet; förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU: med en kursplan och en kursledning ingår samläsning. Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Nursing Programme, 180 Credits.

Sjuksköterskeprogrammet Omfattning 180.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2016-11-10 Fastställd av Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i omvårdnad utgör huvuddelen.